slovensky  magyar
klampiarske výrobky klampiarske výrobky
klampiarske služby klampiarske služby
vložkovanie komínov vložkovanie komínov
revízie komínov revízie komínov
deratizácia deratizácia
mapa stránky

Kontakt:

KLEMPO-DERATEX s.r.o.
Krajná 4
97901 Rimavská Sobota
0903 507 234

 Naše služby
odrazka O nás
odrazka Klampiarstvo
odrazka Komíny
odrazka Dezinsekcia
odrazka Deratizácia
odrazka Legislatíva
 
Pokrok je možný jedine vtedy, keď sa inteligentne porušujú zákony.  Boleslav Barlog

Dezinsekcia


Pridané: 11.10.2005
sekr
 
Pod pojmom dezinsekcia sa myslí vykonávanie opatrení zameraných na ničenie hmyzu a ostatných článkonožcov prenášajúcich pôvodcov nákazlivých chorôb, obťažujúcich človeka, domáce zvieratá a spôsobujúcich hospodárske škody poškodzovaním a znehodnocovaním uskladnených výrobkov a produktov. Škody spôsobované hmyzom delíme na hospodárske a hygienické.

Aplikácia

Rus domový

Dezinsekciu vykonávame pomocou dotykových alebo systémových prípravkov. Použitie záleží od miesta výskytu škodcu. Aplikácia postrekových látok môže byť formou ULV (veľmi malými kvapkami) postrekovačov, klasických postrekovačov, aerosólovými postrekovačmi alebo špeciálnym prúdovým postrekovačom a ULV prístrojom v jednom. Toto zariadenie je prednostne určené na postrek stromov, zneškodňovanie komárov, ošetrovanie vodných plôch, napríklad vodné nádrže, čistierne odpadových vôd a podobne.

Hospodárske škody

priamo súvisia s kontamináciou a požerom uskladnených zásob, s negatívnym ovplyvnením chodu techniky a nepriamo so škodami vzniknutými v súvislosti s ničením škodcov. Straty spôsobené článkonožcami v oblasti živočíšnej výroby dosahujú niekoľkomiliónové hodnoty. Napríklad v maštaliach s vysokým výskytom múch dochádza k zníženiu prírastkov na váhe o 10 až 15 percent a klesá dojivosť až o 20 až 50 percent. Straty spôsobené skladišťovými škodcami sa v skladoch odhadujú asi na 10 až 15 percent z celkového množstva uskladnených produktov.

Hygienické škody

priamo súvisia s prenosom pôvodcov rôznych vírusových, bakteriálnych i parazitárnych ochorení a nepriamo s nákladmi na liečbu zvierat a ľudí. Dodnes je jednou z najrozšírenejších chorôb na svete malária, ktorej pôvodcov prenášajú komáre rodu Anopheles. Nebezpečná zoonóza sneť slezinná (antrax) je šírená ovadmi a bodavkami. Voš šatová je prenášačom pôvodcu týfusu. Pravý mor je ochorením s prírodnou ohniskovosťou, kde pôvodca je prenášaný blchami, z hlodavcov na ľudí. Veľmi závažné sú ochorenia vyvolávané larvami niektorých múch.

Prírodné ohnisko nákazy

je miestom, kde pôvodca ochorenia koluje v populácii divoko žijúcich zvierat a nákaza z jedného zvieraťa na druhé sa prenáša pomocou vektorov (komáre, kliešte). Takýmito nákazami sú napríklad tularémia, kliešťový zápal mozgu, lymská borelióza atď.

Správnym bojom proti škodlivému hmyzu a iným článkonožcom sa zásadným spôsobom znižujú ekonomické straty v podnikoch a zlepšuje životné prostredie pre ľudí i zvieratá. Pri našich zásahoch zachovávame diskrétnosť.