Komíny


Pridané: 11.10.2005
sekr
Kontrola a čistenie komínových telies, vložkovanie komínov, ventilačné a klimatizačné kanály, oplechovanie komínov 
Vyhláška MV SR z 12. februára 2004, číslo 95/2004 Z.z., ukladá prevádzkovateľovi povinnosti nielen pri stavbe, ale aj pri prevázdke komínových telies.
Komín treba počas prevádzky kontrolovať a čistiť najmenej v týchto lehotách:
a) ak sú na komínové telesá pripojené palivové spotrebiče do 50 kW, raz za
1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na tuhé palivá a kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,
b) ak sú na komínové telesá pripojené palivové spotrebiče nad 50 kW, raz za
1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na tuhé palivá a kvapalné palivá,
2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na plynné palivá.

V oblastiach nami poskytovaných služieb poskytujeme aj poradenstvo našim zákazníkom.

Po zameraní stavby u zákazníka nasleduje kalkulácia a projekt riešenia. Riešenie navrhneme podľa platnej legislatívy a bezpečnostných predpisov pomocou špecializovaného softvéru. Na základe kalkulácie je možné rozhodnúť sa nad variantmi riešenia.

Komín nad altánkom

Vložkovanie komínov vykonávame podľa účelu – hliníkovým, alebo nerezovým materiálom.

Pre náročných zákazníkov navrhujeme a dodávame aj atypické riešenia – komíny pre vonkajšie krby a altánky.

Používané materiály:

  • Pozinkovaný plech
  • Meď
  • Titánzinok , Rheinzink
  • Farbený pozinkovaný plech
  • Hliník
  • Plechy s ďalšou povrchovou úpravou

Vložky do komínov